Sinapsi @ European Utility Week 19 | Paris 12-14 Novembre