SINAPSI DAY OFF – 16/09/29 Patron’s Day of Bastia Umbra